Hľadaj:

Dnes je Štvrtok 21.novembra 2019, meniny má: Elvíra zajtra: Cecília
channel2.jpgchannel6.jpgchannel9.jpgchannel8.jpgchannel3.jpgchannel10.jpgchannel17.jpgchannel16.jpgchannel14.jpgchannel11.jpgchannel13.jpgchannel12.jpgchannel7.jpgchannel1.jpgchannel4.jpgchannel5.jpgchannel15.jpg

Sviatosť zmierenia

Spolu so sviatosťou pomazania chorých patrí k uzdravujúcim sviatostiam. Je to stretnutie s naším opúšťajúcim Otcom, ku ktorému sa obraciame s ľútosťou, aby sme prijali Jeho odpustenie. Ježiš udelil apoštolom moc odpúšťať hriechy:  “Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu zadržíte, budú mu zadržané.”, preto vysluhovateľom sviatosti je kňaz.

V časoch keď Cirkev ešte len vznikala, nebola táto sviatosť využívaná tak často - za hriechy ako smilstvo, cudzoložstvo, modloslužbu boli prví kresťania tvrdo trestaní vylúčením zo slávenia eucharistie a pokánie museli konať veľmi dlho a verejne. Sviatosť zmierenia tak, ako ju poznáme dnes - teda v osobnej forme, keď človek vyznáva hriech nástupcom apoštolov - kňazom, začal praktizovať sv. Patrik, a postupne sa ujala všade. Osobná forma sa stala zaužívanou aj z celkom prirodzených dôvodov - ako ľudia sa potrebujeme zdieľať so svojimi problémami, trápeniami a duchovnými bojmi, a práve osobná spoveď je nielen odpustením hriechov - v tejto sviatosti dostávame aj milosť premáhať hriech.

Predpokladom prijatia tejto sviatosti je úprimná ľútosť hriechov spojená s pevným rozhodnutím sa týmto hriechom vyhýbať. Neplatnou a svätokrádežnou sa stáva vtedy, ak dobrovoľne zamlčíme ťažký hriech - neklameme tým kňaza, ale samých seba a predovšetkým je to výsmech a pohŕdanie Bohom - pretože On nás pozná lepšie ako my samých seba. Ťažkým hriechom definujeme taký hriech, ktorý je vykonaný vedome, dobrovoľne a vo veľkej veci - a preto nemožno nejakým pravidlom definovať konkrétne hriechy ako ťažké alebo ľahké. Aj ohováranie, ktoré niekomu príde ako malý prehrešok, môže niekomu zničiť život, aj zlý príklad môže niekoho priviesť k duchovnej smrti, nedostatok lásky doviesť k samovražde. Máme byť preto múdri a nerobiť z Boha sudcu, ktorý nám dal zborník svojich pravidiel - hriech nie je zlý preto, lebo sa niečo Bohu nepáči - Boh predsa nie despotický vládca ktorý si vymýšľa pravidlá - Ježiš nám prišiel ukázať podstatu hriechu - hriech nás zotročuje, duchovne nás ničí, častokrát dokonca ja fyzicky - množstvo depresii pochádza z neodpustenia. Každý hriech spôsobuje v konečnom dôsledku utrpenie - napríklad predmanželský sex nás odvádza od pravej podstaty manželstva a zastiera mladým oči, ktorí sa tak stávajú zaslepenými, a vstupujú do manželstva s množstvom nevyjasnených otázok, a potom mnoho manželstiev skončí nešťastných alebo ešte horšie - rozvodom. Prečo v nedeľu máme zachovávať pokoj? Lebo Boh si potrebuje niečo dokázať? Nie skôr preto, že človek tak ako je zvyknutý na 24 hodinový cyklus dňa, a potrebuje spánok, má aj týždenný cyklus, a potrebuje pravidelný oddych. Ako skončí človek, ktorý sa za každú cenu snaží dokázať opak? Prepracovanie, depresie, workoholizmus, strata priateľov, nervozita, strata rodiny, alkoholizmus - to všetko sú len následky hriechu. Preto by sme si pred každým prijatím sviatosti zmierenia mali spytovať úprimne svoje svedomie, pretože ono je prirodzeným zákonom vpísaným do nášho srdca, a mali by sme byť k sebe úprimní - naozaj to, čo robím, je v poriadku? Môžem si povedať ako svätý Pavol, že robte tak ako robím ja? Môžem povedať svojmu priateľovi - ak chceš žiť ako kresťan, uč sa odo mňa? Dokážem svojím životom meniť ľudí okolo seba? Žijem tak, že si budem môcť na konci života povedať ako svätý Pavol - "Dobrý boj som bojoval, beh dokončil, už teraz mám pripravený veniec víťazstva, ktorý mi v onen deň dá Pán". Žijem pre Boha a pre druhých, alebo len pre svoje ego? My ľudia sme slabí, ale Boh nám dal množstvo milostí, a práve sviatosť zmierenia nám má pomáhať stať sa Božími deťmi, nie otrokmi hriechu. Ak budeme úprimne pristupovať k tejto sviatosti s pevným predsavzatím využiť milosti v nej prijaté, nie je možné, aby nás to nemenilo k lepšiemu.

 

Joomla templates by a4joomla

Pripomienky k stránke: admin(zavináč)farnost-strecno.sk