Hľadaj:

Dnes je Štvrtok 13.júna 2024, meniny má: Anton zajtra: Vasil

Sviatosť manželstva

Manželstvo je sviatosť, čo znamená, že manželia sa vzájomne posväcujú jeden v druhom, aby mohli spoločne naplniť Boží príkaz pre ľudí: Plodťe a množte sa a naplnte zem! (Genezis 2,28)

Vysluhovateľmi tejto sviatosti sú si manželia vzájomne, preto aj manželská zmluva je uzatvorená medzi mužom a ženou vzájomným súhlasom.

 

 

Krátke zhrnutie podľa KKC

 

1659     Svätý Pavol hovorí: "Muži, milujte svoje manželky, ako  aj Kristus miluje Cirkev... Je to veľké tajomstvo, hovorím  to však o Kristovi a Cirkvi" (Ef 5,25.32).

 

1660     Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi  sebou dôverné spoločenstvo života a lásky, ustanovil  a vlastnými zákonmi opatril sám Stvoriteľ. Svojou povahou je  zameraná na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí.  Manželskú zmluvu medzi pokrstenými Kristus Pán povýšil na  hodnosť sviatosti.

 

1661     Sviatosť manželstva naznačuje jednotu Krista a Cirkvi.  Dáva manželom milosť, aby sa milovali láskou, ktorou Kristus  miloval svoju Cirkev; milosť sviatosti zdokonaľuje tak  ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu  a posväcuje ich na ceste do večného života.

 

1662     Manželstvo sa zakladá na súhlase zmluvných strán, to  znamená na vôli vzájomne a definitívne sa darovať s cieľom  žiť vo zväzku vernej a plodnej lásky.

 

1663     Pretože manželstvo stavia manželov do verejného  životného stavu v Cirkvi, je vhodné, aby jeho slávenie bolo  verejné, v rámci liturgického slávenia, pred kňazom (alebo  kvalifikovaným svedkom Cirkvi), pred svedkami a zhromaždením  veriacich.

 

1664     Jednota, nerozlučiteľnosť a otvorenie sa plodnosti sú  pre manželstvo podstatné. Polygamia je nezlučiteľná  s jednotou manželstva. Rozvod rozlučuje, čo Boh spojil.  Odmietnutie plodnosti odvracia manželský život od jeho  "najvzácnejšieho daru", ktorým je dieťa.

 

1665     Nové manželstvo rozvedených, kým žije legitimný  manželský partner, je proti Božiemu plánu a zákonu, ako ich  učil Kristus. Rozvedení manželia nie sú odlúčení od Cirkvi,  ale nemôžu pristupovať k prijímaniu Eucharistie. Môžu viesť  svoj kresťanský život najmä výchovou svojich detí vo viere.

 

1666     Kresťanská rodina je miestom, kde deti dostávajú prvé  ohlasovanie. Preto sa rodinný dom právom nazýva "domácou  cirkvou", to znamená spoločenstvom milosti a modlitby,  školou ľudských čností a kresťanskej lásky.

 

 

Joomla templates by a4joomla

Pripomienky k stránke: admin(zavináč)farnost-strecno.sk